Nasze kompetencje
Rozumiemy i dotrzymujemy kroku zmianom, którym podlega współczesny odbiorca. Wsłuchujemy się w głosy społeczności, gdy firmy i marki podejmują kluczowe dla ich przyszłości decyzje. Zawsze mamy na uwadze reputację. Pomagamy klientom nie tylko przedstawić działania, ale także wyrazić ich cele i aspiracje. W H+K myślimy globalnie, dysponując wiedzą lokalną. Działamy zadaniowo  i posługujemy się naukami behawioralnymi podczas tworzenia treści łączących odbiorców w różnych kanałach i mediach: własnych, płatnych, współdzielonych lub tworzonych przez użytkowników. Wszystko, co robimy, opiera się na danych i analizie, a w praktycznej realizacji wspomaga nas wyjątkowy talent.
  W Hill+Knowlton Strategies rozumiemy sektory globalnie.

  Klienci korzystają z naszej specjalistycznej wiedzy na rozmaitych płaszczyznach: tworząc zespoły na całym świecie, zbierając doświadczenia od partnerów w różnych krajach lub współpracując między wieloma oddziałami.

   Nasze innowacyjne podejście i strategia komunikacyjna wspierane są dogłębnym zrozumieniem i analizą danych, kreatywnością oraz umiejętnością tworzenia przekazu i determinacją w kompleksowym poznaniu działań klienta.

   Dzięki naszej zintegrowanej strukturze każdy zespół branżowy dysponuje właściwą kombinacją specjalistycznej wiedzy.

    W ten sposób odpowiednie treści są kierowane do odpowiednich ludzi, we właściwym czasie i miejscu. Zdajemy sobie sprawę, że we współczesnym świecie klienci dysponują wieloma metodami komunikacji, oddziaływania i tworzenia zaangażowania w relacjach  z odbiorcami.

    H+K wnosi świeże spojrzenie na każdą sytuację, nie zapominając o podstawowych zasadach. Oferujemy przekrojowy i kompleksowy zakres usług, które są narzędziami do realizacji celów naszych klientów.

     Do pełnego portfolio usług kluczowych dodajemy starannie wyselekcjonowaną ofertę usług specjalistycznych.

     Dzięki temu klient otrzymuje całościowe rozwiązanie realizowane spójnie w jednym miejscu.

      Uważamy, że do osiągnięcia najlepszych wyników w każdej dziedzinie, konieczne są dane i ich analiza. Nasze idee znajdują odzwierciedlenie w projektach i wypracowanych narzędziach, zaś sukces jest ich miarą.

      Posiadamy narzędzia, takie jak dobór sposobów wywierania najsilniejszego wpływu lub pomiar efektów kampanii w czasie rzeczywistym, które zapewniają, że nasza praca przynosi rezultaty markom klienckim. Dzięki współpracy  z najważniejszymi partnerami w branży,  np. Brandwatch, utworzyliśmy przejrzyste narzędzia raportujące inicjatywy i wyniki. Na podstawie tych rozwiązań możemy tworzyć spersonalizowane programy i stale dostosowywać je, maksymalizując skuteczność naszych kampanii.

       85 biur na całym świecie jest dowodem dominującej globalnej pozycji H+K.

       Nasze biura w różnych regionach świata różnią się specjalizacją  i osiągnięciami, ale tworząc strukturę organizacji, nie kierujemy się ściśle regionalizacją, a specjalizacją. Takie elastyczne podejście umożliwia tworzenie zespołów z różnych oddziałów na całym świecie odpowiednio do potrzeb klienta. Jako prawdziwie globalna organizacja oferujemy nasze produkty  i specjalistyczne usługi o każdej porze dnia.