Siden 2014 har vi bistått Agria Dyreforsikring med kampanjen Norges dyrehelter. En gang i året berømmer de dyrenes innsats i samfunnet, og Agria bygger merkevarekjennskap og synlighet.

Agria Norge er et lite selskap med begrensede midler til bruk på markedsføring. De må tenke kostnadseffektivt og ta smarte valg av kanaler for å oppnå ønsket effekt. Agria er et forsikringsselskap som er spesialisert innen forsikring av hund, katt og hest.

Med kåringen Norges dyrehelter ønsket Agria å berømme dyrenes innsats i samfunnet. Prisen blir tildelt dyreeier og dyr, som daglig utgjør en forskjell for mennesker og andre dyr. Vi valgte å fordele budsjettet på PR-aktiviteter og annonsering på Facebook. Dyreheltene og deres sterke historie har et stort PR-potensial.

I ti uker kan alle nominere kandidater på Agrias Facebook-side. Hver uke kårer Agria en delvinner som fikk synlighet i egne, betalte og fortjente kommunikasjonsflater.

Dette fikk vi til i perioden 2014-2017

I Norge er Agria Dyreforsikring den største aktøren innen dyreforsikring, men i 2014 hadde kun 1 av 3 dyreeiere hørt om selskapet. Agria Dyreforsikring ønsket å posisjonere seg som forsikringstilbyderen med spesialkompetanse på dyreforsikring, og med et ektefølt dyreengasjement. Samtidig visste vi at tema dyr var noe som engasjerte, og kunne gi grobunn for fantastiske historier som engasjerte brede målgrupper. Dette engasjementet kunne Agria bruke for å nå ut med sitt budskap og sin merkevare.

  • Økt merkevarekjennskap til Agria Dyreforsikring (undersøkelse av Norstat)
  • Over 200 medieoppslag i nasjonale og lokale medier
  • Over 3000 nominasjonsbidrag
  • Over 100 000 har involvert seg i sosiale medier ved å støtte, kommentere og dele kampanjen

Hat trick – traff en nerve

Gjennom en 10 uker lang kampanje som benyttet samspillet mellom Facebook, riksmedier, event og annonsering, klarte Agria Dyreforsikring å treffe en nerve hos både journalister, lesere og engasjerte dyrevenner. Kampanjen ble gjennomført for fjerde året på rad i januar-mars 2017.